Menu:

Recent Entries

Categories

防災宣導 [13]
防救計畫 [21]
演練成果 [16]
避難圖 [5]
教案 [1]
經費預算 [1]
校園災害管理工作手 [1]
滿意度 [1]
自評表 [5]
任務編組 [4]
一般 [0]
國防部全民國防教育網 [1]
臺北市中小學環境教育暨防災教育網 [1]

Links

一般

Syndicate

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3

Version:

andreas01 v1.3

臺北市立106學年度新興國中災害防救計畫

186 | 06 十月, 2017 13:36

 (閱讀全文)

Posted in 防災宣導 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

國小防災體驗日

186 | 05 十月, 2017 14:45

 

Posted in 防災宣導 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

105學年度第1.2學期防災及複合式演練預演-無預警影片

186 | 05 十月, 2017 14:42

  

Posted in 演練成果 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

主題宣導活動

186 | 05 十月, 2017 14:40

  https://docs.google.com/document/d/1E7syvJpwRzqfHOkV99_BJWBQMxDD6opynHk73DGdVes/edit?usp=sharing

Posted in 防災宣導 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

校內廣播器-警報測試影片

186 | 05 十月, 2017 14:39

 https://drive.google.com/file/d/0Bxmlv58_mIKbdXdEc0pvV2U4YWs/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0Bxmlv58_mIKbb3ZiYWdTeWZmYWs/view?usp=sharing

Posted in 防救計畫 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

強震即時速報系統

186 | 05 十月, 2017 14:37

https://drive.google.com/file/d/0Bxmlv58_mIKbd0x0VU9VQU9ZLXc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bxmlv58_mIKbd0ZSMWxzbjJra1k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bxmlv58_mIKbVW9VRy00VXJ2ZmM/view?usp=sharing

Posted in 防救計畫 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

校園防災地圖

186 | 05 十月, 2017 14:36

  https://docs.google.com/document/d/14tHcUck6uAKu36sFQvVPk430jky6NkGp-u-r6pF-Ve0/edit?usp=sharing 

Posted in 防救計畫 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

防災教育-融入課程

186 | 05 十月, 2017 08:05

 https://docs.google.com/document/d/1E7syvJpwRzqfHOkV99_BJWBQMxDD6opynHk73DGdVes/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1Mfaf99RwFj0bPcNZkCPDftL_14E33QEW_0dYUP6RKSU/edit?usp=sharing 

  

 

Posted in 防災宣導 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

家庭防災卡

186 | 05 十月, 2017 08:04

  https://docs.google.com/document/d/1BiJFPPvIzyHei7bZ4W3KiViZOaKqfj-DnEYbP9Pi1Dk/edit?usp=sharing

Posted in 防災宣導 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

防災專題講座

186 | 05 十月, 2017 08:02

 https://docs.google.com/document/d/1cowCTB04MrLK9qmODILL6NWdiO2wS7JnQSSmIkD6LB0/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1zaFFdoF1uetugzZFe4D49XqVaHVMdGY80zOFXnqqHwY/edit?usp=sharing

 

 https://docs.google.com/document/d/1iaxbBoxZjjiYsvEun4dpnzN25Nbsl3dTDt9nSKVmORE/edit?usp=sharing

 

Posted in 防災宣導 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

105學年度第二學期複合式災害演練成果

186 | 03 十月, 2017 13:23

    

Posted in 演練成果 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

參與台灣抗震網演練分享

186 | 07 十月, 2016 13:10

抗震網.docx

Posted in 演練成果 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

105學年度第一學期防災演練照片及短片

186 | 07 十月, 2016 12:31

照片照片照片

https://docs.google.com/document/d/19UsuaF-LeO45CiW1UBdihr8pzHLyqYdEfjhkq41M_ck/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1nzUs8uKGJDOoAoCsF_TJtpTbkn6NcTa-036jFTGDJZE/edit?usp=sharing

 

Posted in 演練成果 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

105學年度第一學期成果

186 | 07 十月, 2016 12:12

Posted in 演練成果 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

105年度第一學期教案

186 | 07 十月, 2016 12:06

Posted in 教案 . 迴響: (0). 引用:(0). 靜態連結網址

1 2 3 4 5  下一篇»